لیفت پارکینگ 401

401-2post.jpg

زمانیکه فضا محدود است پیشنهاد ها به سمت پارکینگ وابسته 401 می رود. در این نوع پارکینگ برای حرکت پالت فوقانی می بایستی خودروی پایین جابجا شود.

اگر محدودیت ارتفاع وجود داشته باشد می توان با شیب دار کردن پالت ها این مشکل را برطرف کرد.

این پارکینگ ظرفیت موجود را بدون نیاز به گودال دو برابر میکند.

این سیستم را فقط برای دو خودرو روی یکدیگر میتوان ساخت.

 

خصوصیات:

 

  • ارتفاع خودرو : 150 سانتی متر تا 200 سانتی متر
  • توان بارگزاری هر پالت 2000 کیلو گرم الی 2600 کیلو گرم
  • مکان پارک دو خودرو در فضای موجود
  • سطح پایین جهت پارک با مدت زمان کم،سطح فوقانی جهت پارک برای مدت زمان طولانی
  • ایده آل برای پارکینگ مراکز سرویس،نمایشگاه ،اجاره ی خودرو
  • سایش و اصطحلاک بسیار پایین به دلیل استفاده از سیستم ثابت شده ی هیدرولیک
  • پارکینگ وابسته
  • هزینه ی ساخت پایین و مناسب
  • سطح ایمنی و حفاظت بالا

 

انواع محصولات

گالری

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu