لیفت پارکینگ 402

پارکینگ پیت لیفت مدل 402 دسترسی افقی به خودرو را در طبقه فوقانی فراهم میکند ، از سوی دیگر در طبقه ی پایین تر پالت ها متمایل با درجه ی 8 الی 14 قرار میگیرند.در این صورت پارک با ارتفاع کمتر امکان پذیر می باشد.

واحد تکی برای دو خودرو و سیستم دوبل برای چهار خودرو

 

  • ارتفاع خودرو : 150 سانتی متر تا 180 سانتی متر
  • طول خودرو : 500 سانتی نتر تا 620 سانتی متر
  • عرض هر پالت 540 سانتی متر (به ازای هر خودرو 270 سانتی متر)

  • توان بارگزاری هر پالت 2000 کیلو گرم الی 3200 کیلو گرم
  • مکان پارک دو خودرو در فضای موجود
  • هر سطح پارکینگ = فضای دو خودرو = صرفه اقتصادی
  • پارکینگ مستقل
  • هزینه ی پایین
  • سطح ایمنی و حفاظت بالا

 

انواع محصولات

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu