لیفت پارکینگ 440

440.png

پارکینگ پیت لیفت ،مدل 440 با داشتن یک پالت به ازای دو خودرو امکان دسترسی و خارج شدن راحت تر را ایجاد می کند

پارکینگ پیت لیفت ، مدل 440 یک پلتفرم راحت افقی می باشد،که خودرو هایی با ارتفاع بیشتر و ابعاد بزرگتر را با راهکار ویژه این سیستم در کنار هم جا می دهد.

واحد تکی برای دو خودرو و سیستم دوبل برای چهار خودرو

 

خصوصیات

  • ارتفاع خودرو : 150 سانتی متر تا 205 سانتی متر
  • طول خودرو : 500 سانتی نتر تا 620 سانتی متر
  • عرض هر پالت 540 سانتی متر (به ازای هر خودرو 270 سانتی متر(
  • توان بارگزاری هر پالت 2000 کیلو گرم الی 3200 کیلو گرم
  • مکان پارک دو خودرو در فضای موجود
  • هر سطح پارکینگ = فضای دو خودرو = صرفه اقتصادی
  • پارکینگ مستقل
  • هزینه ی پایین
  • سطح ایمنی و حفاظت بالا

 

انواع محصولات

 

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu