لیفت پارکینگ 461-462-463

 

ادارات،موسسات،نمایشگاه ها ، منازل شخصی در شهر های کوچک و بزرگ،همیشه با موضوع پارک خودرو مشکل دارند و همیشه به دنبال چاره ای برای این معضل هستند.با استفاده از پارکینگ پیت لیفت 461،462و 463 می توان یک،دو،چهار و شش خودرو را در زمین جا داد.

واحد تکی برای یک خودرو و سیستم دوبل برای 4 خودرو و پارکینگ سه سطحی برای 6 خودرو

 

 

  • ارتفاع خودرو : 150 سانتی متر تا 200 سانتی متر
  • توان بارگزاری هر پالت 2600 کیلو گرم
  • عرض پالت برای یک واحد 270 سانتی متر و برای 2 واحد 540 سانتی متر
  • سایش و اصطحلاک بسیار پایین به دلیل استفاده از سیستم ثابت شده ی هیدرولیک
  • امکان رانندگی بروی سطح پارکینگ زمانی که در زمین قرار دارد.
  • امکان پوشش سطح بالای پارکینگ با آسفالت،سنگ فرش،پوشش گیاهی
  • پارکینگ مستقل
  • هزینه ی ساخت پایین و مناسب
  • سطح ایمنی و حفاظت بالا

 

انواع محصولات

گالری

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu