لیفت پارکینگ 340

 

پارکینگ پیت لیفت مدل 340 به جهت کاهش ارتفاع طراحی گردیده است به صورتی که هر دو سطح و پالت در حالت شیب دار به مقدار 5 الی 9 درجه قرار میگیرند.

واحد تکی برای دو خودرو و سیستم دوبل برای چهار خودرو

خصوصیات

 • ارتفاع خودرو : 150 سانتی متر تا 180 سانتی متر
 • طول خودرو : 500 سانتی نتر تا 620 سانتی متر
 • عرض هر پالت 540 سانتی متر (به ازای هر خودرو 270 سانتی متر)
 • عمق گودال فقط 155 سانتی متر
 • ارتفاع از سطح تا سقف 305 سانتی متر
 • توان بارگزاری هر پالت 2000 کیلو گرم الی 3200 کیلو گرم
 • مکان پارک دو خودرو در فضای موجود
 • هر سطح پارکینگ = فضای دو خودرو = صرفه اقتصادی
 • پارکینگ مستقل
 • هزینه ی پایین
 • سطح ایمنی و حفاظت بالا

 

انواع محصولات

گالری

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu