لیفت پارکینگ 413

 

سه خودرو میتوانند در فضایی کمی بیشتر از یک خودرو روی هم قرار بگیرند،راهکاری به صرفه برای ایجاد پارکینگ طبقاتی. تمامی طبقات به صورت افقی در دسترس می باشد.

واحد تکی برای 3 خودرو و سیستم دوبل برای 6 خودرو

 

  • ارتفاع خودرو : 150 سانتی متر تا 170 سانتی متر
  • توان بارگزاری هر پالت 2000 کیلو گرم
  • عرض پالت برای یک واحد 270 سانتی متر و برای 2 واحد 540 سانتی متر
  • سطح پایین جهت پارک با مدت زمان کم،سطح فوقانی جهت پارک برای مدت زمان طولانی
  • ایده آل برای پارکینگ مراکز سرویس،نمایشگاه ،اجاره ی خودرو
  • سایش و اصطحلاک بسیار پایین به دلیل استفاده از سیستم ثابت شده ی هیدرولیک
  • پارکینگ مستقل
  • هزینه ی ساخت پایین و مناسب
  • سطح ایمنی و حفاظت بالا

 

انواع محصولات

گالری

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu