پارکینگ پلتفرم 501

501_lift_parking.jpg

 

با تغییرات در پالت های حامل خودرو میتوان پلتفرم 501 را ایجاد کرد،به صورتی که هر بیت از فضای موجود را مورد استفاده قرار می دهد و سطح پارکینگ را به حداکثر می رساند.

این پارکینگ را میتوان در 2 و یا 3 سطر پشت یک دیگر طراحی و اجرا کرد که در هر سطر یک سطح خالی برای دسترسی به خودرو و یا فضای خالی وجود دارد.

 

خصوصیات:

 

  • افزایش فضای پارک تا 100 درصد با پارک خودرو در نزدیکی یکدیگر به صورت کشویی
  • حداکثر استفاده از خطوط رانندگی،فضای پشت ستون ها و گوشه ها
  • امکان طراحی تا 3 ردیف پشت یکدیگر
  • تجهیزات مورد استفاده کمتر و هزینه ساخت پایین تر
  • سر و صدای کم عملیاتی
  • سطح بالایی از ایمنی عملیاتی و کاربردی
  • پارکینگ مستقل

 

گالری

 

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu