پارکینگ پلتفرم 503

503_platform_parking_tsnparking.jpg

تغییر طولی پالت ها امکان پارک کردن  بیشتر در خطوط رانندگی را فراهم می کند.

پالت ها بر روی ریل های ایجاد شده حرکت میکنند ،با این عملکرد میتوان این مکانیزم را پارکینگ مستقل نامید.

پالت ها براحتی بروی ریل حرکت میکنند و می توان براحتی بر روی پالت های خالی رانندگی و پارک کرد.

 

خصوصیات:

 

  • افزایش فضای پارک تا 30 در صد با استفاده از پارک در خطوط رانندگی
  • پالت تکی برای یک خودرو و پالت جفت برای دو خودرو در پشت یکدیگر
  • تجهیزات مورد استفاده کمتر و هزینه ساخت پایین تر
  • سر و صدای کم عملیاتی
  • سطح بالایی از ایمنی عملیاتی و کاربردی
  • پارکینگ مستقل

 

انواع محصولات

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu