پارکینگ پلتفرم 570

570-platform-parking-tsnparking.jpg

پارکینگ تمام اتوماتیک 570، ظرفیت 10 تا 50 خودرو در 6 طبقه روی یکدیگر و 2 تا 5 ردیف در پشت یکدیگر را دارد.

این پارکینگ با حرکت خودرو ها در کنار یکدیگر در یک طبقه و یا بیشتر،باعث صرفه جویی در فضای پارک می شود.حرکت پالت ها درهر طبقه به صورت طولی و عرضی می باشد و توسط آسانسور خودرو به محل فراخوانی منتقل می شود.

میتوان از یک صفحه گردان یا Turntable  برای همگام کردن با حرکت ترافیکی استفاده کرد.

 

خصوصیات:

 

  • پارکینگ اتوماتیک برای پارک خودرو در 2 تا 6 طبقه
  • مناسب برای فضاهای کوچک
  • آرایش خودرو ها در 3،4 و 5 ردیف در پشت یکدیگر
  • امن برای کاربران و اتومبیل (بدون رمپ ، پله های تاریک، بدون آسیب و یا سرقت و یا خرابکاری)
  • بدون نیاز به رمپ و خطوط رانندگی
  • بدون هزینه ی برای روشنایی زیاد و تهویه
  • قابلیت استفاده از صفحه گردان
  • توان بارگزاری تا 2500 کیلو گرم
  • بهره برداری آسان با گزینه های مختلف کنترل
  • سازگار با محیط زیست از حیث کاهش آلودگی در زمان پارک،صرفه جویی در مصرف انرژی

 

انواع محصولات

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu