پارکینگ پازلی

این نوع پارکینگ ها جهت استفاده در مجموعه های مسکونی،اداری،تجاری و عمومی و در طبقات همکف یا زیر زمین مناسب می باشد.

پارکینگ های پازلی در زمانی که مسیر دسترسی کافی و ظرفیت پارکینگ متوسط باشد با توجه به پایین بودن هزینه نسبت به به انواع پارکینگ های مکانیزه و همچنین موارد کاربرد متنوع ( روی زمین،زیر زمین و ...) مناسب ترین انتخاب می باشد و در مکان های که ظرفیت بالای پارکینگ مورد نیاز می باشد می توان از تعدادی از این پارکینگ ها به طور مستقل ،در کنار هم استفاده نمود.

پارکینگ پازلی 542

02_542-20-175_tab_en-b478b33e.png

پارکینگ پازلی 556

5566.png

پارکینگ پازلی 543

01_543-20-375_tab_en-5eefc4b6.png

پارکینگ پازلی 555

Combiparker-555-04-52436ff4.png

پارکینگ پازلی 551

02_551-20-430_tab_en-2b1de41b.png

پازکینگ پازلی 552

552_Variante2-142a34d4.png

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu