پارکینگ پازلی 542

542_pp.png

پارکینگ پازلی مدل 542

پارکینگ مستقل در دو سطح روی یکدیگر،که یک سطح در گودال قرار می گیرد. این پارکینگ مناسب مکان هایی می باشد که ارتفاع تا سقف محدود باشد.

 در مکانی که ارتفاع سقفی به اندازه 220 سانتی متر داشته باشد میتوان با اجرای پارکینگ 542 ، دو خودرو را روی یکدیگر راه داد.

در این پارکینگ همواره یک پالت در سطح ورودی می بایستی خالی باشد.چنانچه خودرویی در سطح پایین فراخوانی شود،خودرو های سطح فوقانی با حرکت های افقی مناسب فضای خالی برای بالا آمدن خودروی مورد نظر را فراهم می کند.

 

  • عرض هر پالت 270 سانتی متر و توان بارگزاری 2000کیلوگرم تا 2600 کیلوگرم
  • ارتفاع خودرو 150 سانتی متر تا 205 سانتی متر
  • · امکان پارک خودرو SUV  در صورتی که ارتفاع سقف 220 سانتی متر باشد.
  • آرایش متغیر  2تا 10 شبکه در کنار یکدیگر
  • پارکینگ مستقل در دو سطح
  • امکان طراحی های مختلف بر اساس ارتفاع،عرض و وزن خودرو
  • بهره وری آسان و پارک راحت
  • سطح بالایی از ایمنی عملیاتی و کاربردی
  • استفاده از سیستم اثبات شده هیدرولیک

 

انواع محصولات

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu