پارکینگ پازلی 543

parklift440metzingen-9d898d6f-Recovered.png

پارکینگ پازلی مدل 543

پارکینگ بسیار کامپکت با امکان طراحی و اجرا در سه سطح روی یکدیگر.ورودی خودرو همیشه از سطح مرکزی می باشد،چرا که یک سطح در گودال حفر شده اجرا می شود.

امکان استفاده تا 10 شبکه پارکینگ در کنار یکدیگر میسر می باشد،انتخاب کاربر برای فراخوانی خودرو و جای پارک توسط تاچ پنل و ریموت کنترل امکان پذیر می باشد،خودرو ها در فضای ایمن و پشت درهای اسلایدی که تنها در صورت فراخوانی پالت باز می شوند نگه داری می شود که از سرقت و ورود افراد به داخل محیط پالت ها جلوگیری می کند.

  • عرض هر پالت 270 سانتی متر و توان بارگزاری 2000کیلوگرم تا 2600 کیلوگرم
  • آرایش متغیر  2تا 10 شبکه در کنار یکدیگر
  • پارکینگ مستقل در سه سطح
  • امکان طراحی های مختلف بر اساس ارتفاع،عرض و وزن خودرو
  • بهره وری آسان و پارک راحت
  • سطح بالایی از ایمنی عملیاتی و کاربردی
  • استفاده از سیستم اثبات شده هیدرولیک

 

انواع محصولات

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu