پارکینگ پازلی 552

parklift440metzingen-9d898d6f-Recovered.jpg

پارکینگ پازلی 552

 

پارکینگ 552 از دو آرایش پشت یکدیگر تشکیل شده است.یک ترکیب هوشمندانه از به کاربردن یک پارکینگ 551 در جلوی پارکینگ 552.

فضای خالی در ردیف اول پارکینگ باعث می شود امکان دسترسی راننده را برای پارک کردن در دریف پشت فراهم گردد.

برای تنظیم دو ردیف پشت سر یکدیگر می بایستی فاصله ی بین دو ردیف حداقل 250 سانتی متر باشد.

  • عرض هر پالت 270 سانتی متر و توان بارگذاری 2000 کیلوگرم برای هر پالت
  • آرایش متغیر 2تا10 شبکه در کنار یکدیگر
  • امکان آرایش 2 تا 3 ردیف پشت یکدیگر
  • پارکینگ کاملا مستقل
  • دارای یک مرکز کنترل و عملیاتی
  • سطح بالای ایمنی و حفاظت
  • کاربری آسان و پارک راحت
  • ساخت با پوشش کم و استفاده از سیستم هیدرولیک

 

انواع محصولات

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu