پارکینگ پازلی 555

555.png

پارکینگ پازلی مدل 555

 

این پارکینگ تعداد فضای بیشتر پارک را میسر می کند به صورتی که میتوان در 8 سطح و 5 ستون و شبکه ایجاد کرد که توانایی ظرفیت تا 31 خودرو را دارد.

خودروها با کمک واحد حمل کننده تنظیم پذیر که قابلیت حرکت افقی و عمودی را دارد ،در فضای پارک قرار می گیرند.

این پارکینگ تلفیقی از پارکینگ پازلی و پارکینگ برجی می باشد.

  • عرض هر پالت 270 سانتی متر و توان بارگزاری 2000کیلوگرم تا 2600 کیلوگرم
  • آرایش متغیر  2تا 5 شبکه در کنار یکدیگر
  • پارکینگ مستقل
  • امکان طراحی های مختلف بر اساس ارتفاع،عرض و وزن خودرو
  • بهره وری آسان و پارک راحت
  • سطح بالایی از ایمنی عملیاتی و کاربردی

 

انواع محصولات

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu