سیستم مدیریت پارکینگ

PMS-HEADER.jpg

سیستم مدیریت پارکینگ ( PMS )

 

امروزه پارکینگ های بزرگ منابع درآمدی خوبی برای شهرداری ها، مراکز اداری تجاری تفریحی و صاحبان پارکینگ های خصوصی می باشد. مدیریت حجم عظیم ورودی و خروجی های این پارکینگ ها علاوه بر هزینه بر بودن، کاری سخت و طاقت فرسا می باشد. خوشبختانه با پیشرفت الکترونیک شاهد ظهور تکنولوژی هایی هستیم که روز به روز مدیریت پارکینگ را آسان تر و سریع تر می نماید.

 

سیستم جامع مدیریت تردد پارکینگ برای کنترل تردد، محاسبه میزان زمان پارک خودرو در پارکینگ، محاسبه میزان هزینه پرداختی هر خودرو و محاسبه درآمدهای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه طراحی شده است. یک سیستم هوشمند می تواند از چندین المان برای کنترل استفاده نماید. تگ های RFID نصب شده بر شیشه جلویی خودرو، کارت های جیبی RFID و پلاک خودرو از مهمترین وسیله های شناخت خودرو می باشند که بر اساس نیاز سیستم می توان از یک یا چند وسیله استفاده نمود.

 

گالری

 

پشتیبانی : شیراز طرح

Main Menu